Get Adobe Flash player

 

 


Nasze usługi obejmują m.in. :


- prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,

- prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego,

- prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT,

- prowadzenie ewidencji środków trwałych,

- sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz podatku od   towarów i usług,

- sporządzanie podsumowań rocznych,

- prowadzenie spraw kadrowo - płacowych /umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło/Kompleksową obsługę  zatrudnienia zgodnie z wymogami prawa pracy oraz aktualnymi przepisami ZUS,

- rozliczamy dochody uzyskane poza granicami kraju,

- zakładanie i bieżące prowadzenie akt osobowych,

- rozliczanie i ewidencjonowanie czasu pracy pracowników,

- nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy bez naruszania prawa pracy,

- naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy,

- rozliczanie składek z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,

- sporządzanie deklaracji podatkowych dla Urzędów Skarbowych i podatników,

- sporządzanie miesięcznych, półrocznych i rocznych rozliczeń podatkowych,

- sporządzanie i przekazywanie sprawozdań finansowych i statystycznych do właściwych urzędów,

- prowadzenie wszelkich rozliczeń z ZUS,

- pomoc przy zakładaniu podmiotów gospodarczych,

- reprezentowanie przed urzędami skarbowymi,

- doradztwo podatkowe i prawne w zakresie naszych uprawnień i kompetencji,

- wypełnianie dokumentacji akcyzowej

- kontakty z urzędami państwowymi,

- dojazd do klienta siedziby.